JE-BHV

Over JE-BHV

Bij JÉ-BHV bieden wij al sinds 2010 praktijkgerichte BHV-cursussen aan tegen scherpe prijzen. Ons toegewijde team van ervaren trainers zorgt ervoor dat uw BHV-ers goed voorbereid zijn op eventuele noodsituaties. 


JÉ-BHV staat voor kwaliteit, flexibiliteit, is praktijkgericht en betaalbaar. We denken graag met u mee om van uw werkplek een veilige werkomgeving te maken!

Het assortiment bestaat uit standaard BHV trainingen, maar ook gerichte en specialistische trainingen of oefeningen. Wij staan graag voor u klaar! 


Onze cursussen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Wij werken met NIBHV opgeleide instructeurs voor Brand en Ontruiming en onze EHBO trainers zijn NIKTA gecertificeerd.

Veelgestelde vragen

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) verzorgen werknemers directe hulp bij ongevallen of treden zij op bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld om te gaan met de meeste verwondingen, kan reanimeren én kan in het geval van een brand op een veilige manier een ontruiming coördineren. Zo zorgt de bedrijfshulpverlener ervoor dat werknemers en bezoekers geen, of zo min mogelijk, verwondingen of schade oplopen.

Zodra de hulpdiensten arriveren, dragen de BHV’ers hun werkzaamheden over. Op verzoek kunnen zij de hulpdiensten natuurlijk wel blijven assisteren. 

Van kapperszaak tot kinderdagverblijf en van eenmanszaak tot fabriek. Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Deze gevaarlijke situaties dient een bedrijf op te nemen in een eigen risico-inventarisatie en -evaluatie.

De taken van een BHV’er zijn:

  • Eerste hulp bij ongevallen geven;
  • Bij brand de situatie beoordelen (waarnemen, denken, doen) en op de juiste manier handelen (ontruimen en/of blussen)
  • Op de juiste wijze alarmeren en informeren van de hulpdiensten;
  • De hulpdiensten assisteren indien gevraagd.

De BHV’er is er om gelijk te kunnen handelen in een noodsituatie. Bij een echte calamiteit worden natuurlijk de hulpdiensten ingeschakeld. De BHV’ers handelen dan tot de hulpdiensten er zijn en dragen hun werkzaamheden dan over. Goede BHV-ers zorgen dus voor een veilig gevoel op de werkvloer. 

 

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Er wordt daarin onder andere gekeken naar de aard en omvang van het bedrijf met een minimum van 1 aanwezige BHV’er. Hou daar dus rekening mee bij de planning!
Bij bedrijven in de zorg waar 24-uurs zorg wordt verleend, dient altijd minimaal 1 BHV’er aanwezig te zijn. Dus ook in de nacht.
De werkgever moet dus bij het bepalen van het aantal BHV’ers rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Beter een BHV’er teveel, dan te weinig… Helemaal in een geval van nood! 
Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV’organisatie te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie zijn wel verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren.
  • Laat BHV’ers één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid bedrijfshulpverleners zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. In geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) essentieel.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden. Vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Dit advies komt uit het arboportaal van SZW.

Er zijn geen wettelijke regels over een vergoeding voor BHV’ers. De werkgever is niet verplicht om een vergoeding of tijd-voor-tijd-regeling aan te bieden. Als hier afspraken over zijn, moeten die in de arbeidsovereenkomst of in de cao staan.