JE-BHV

Leiderstraining

Wanneer er binnen een organisatie vanwege de omvang of aanwezige risico’s meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider. Eén van de Bedrijfshulpverleners zal dan deze functie op zich nemen.

De Ploegleider heeft de volgende taken:

 • Het voorbereiden op inzet van de Bedrijfshulpverleners.
 • De inzet van de Bedrijfshulpverleners leiden en controleren.
 • Het oefenen met de Bedrijfshulpverleners.
 • Beheer van en de controle op de aan de Bedrijfshulpverleners ter beschikking gestelde middelen.
 • Het evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen.
 • Het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico’s binnen de organisatie.

De cursus ‘Ploegleider’ wordt voor groepen van maximaal 6 cursisten gegeven. De training vindt plaats in ons opledingscentrum in Eemnes.

 

Toelatingseis:
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma “Basisopleiding BHV”.

 

Doelstelling:
In navolg van de cursus Bedrijfshulpverlener wordt de cursist verder voorbereid op de taken van Ploegleider.

 

Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Wet en regelgeving
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Begeleiden van inzetten
 • Verbindingen
 • Inzet
 • Ontruiming
 • Salvage

 

Inhoud lesdag:
Deze dag bestaat uit een theoretisch gedeelte.
Vervolgens gaan de cursisten een oefening draaien waarbij zij de rol van Ploegleider vervullen.
Deze oefeningen worden door de cursisten zelf aangeleverd tijden de training.
De Ploegleiders krijgen achteraf feedback van de trainers.

Tijdsinvestering doornemen boek: 2 uur
Tijdsinvestering praktijk: 4 uur.

De onderdelen zijn samengevat in het NIBHV moduleboek ‘Ploegleider’.
Dit boek wordt vooraf toegestuurd en dient door de cursist voorafgaand aan de training te worden doorgenomen.

 

Certificering:
Na afronding met goed gevolg ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.