Tel: 06-50233229 - Email: info@je-bhv.nl

Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als BHV'er op te treden.

Herhalingstraining

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden.

Leiderstraining

Wanneer er meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider.

Reanimeren / AED

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat een slachtoffer te Reanimeren en de AED juist in te zetten.

Baby’s en kinderen

Tijdens deze training leer je Eerste Hulp verlenen bij kinderen en baby's.

Flexibilisering arbeidsmarkt zorgt voor onveilige werkomgeving

De veiligheid van werknemers in verschillende sectoren komt in gevaar door flexibilisering van de arbeidsmarkt, stelt vakbond FNV. 
 
Mariëtte Patij, cao-coördinator bij vakbond FNV trekt aan de noodbel. Patij stelt dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van onervaren flexkrachten, een slechte ontwikkeling. De kans op ongevallen neemt namelijk toe.
 
In sommige sectoren, zoals de chemische branche geldt het als een economisch delict als er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om een ongeval te voorkomen. Patij vindt dat deze regel ook op plekken als Schiphol en op de bouwplaats moet worden ingevoerd, door de directie, opdrachtgever of hoofdaannemer verantwoordelijk te stellen.

Terug naar overzicht