Tel: 06-50233229 - Email: info@je-bhv.nl

Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als BHV'er op te treden.

Herhalingstraining

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden.

Leiderstraining

Wanneer er meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider.

Reanimeren / AED

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat een slachtoffer te Reanimeren en de AED juist in te zetten.

Baby’s en kinderen

Tijdens deze training leer je Eerste Hulp verlenen bij kinderen en baby's.

Leiderstraining

Wanneer er binnen een organisatie vanwege de omvang of aanwezige risico’s meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider. Eén van de Bedrijfshulpverleners zal dan deze functie op zich nemen.


De Ploegleider heeft de volgende taken:

De cursus 'Ploegleider' wordt voor groepen van maximaal 10 cursisten gegeven. In overleg worden de gewenste locatie en data vastgesteld.

Toelatingseis:
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma “Basisopleiding BHV”.

Doelstelling:
In navolg van de cursus Bedrijfshulpverlener wordt de cursist verder voorbereid op de taken van Ploegleider.

Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod:

Cursusduur:
De cursus Ploegleider wordt verzorgd in twee dagen of vier dagdelen. In overleg zijn er andere mogelijkheden.

Inhoud lesdagen:
1e lesdag:
Deze dag bestaat voornamelijk uit een theoretisch gedeelte. Het tweede deel van de middag krijgen de cursisten uitleg over de opdracht die zij thuis gaan maken en ter beoordeling op moeten sturen naar de instructeur.

2e lesdag:
De cursisten voeren de door hen gemaakte opdracht zelf uit in de praktijk. In de middag worden het theorie-, en praktijk examen afgenomen. Het theorie examen bestaat uit 20 meerkeuze vragen. Bij het praktijkexamen wordt de cursist beoordeeld op zijn inzet als Ploegleider.

De onderdelen zijn samengevat in het NIBHV moduleboek 'Ploegleider'.

Lestijden:
Van 09.00 tot ±16.30 uur. Ook hier zijn in overleg afwijkingen mogelijk.

Certificering:
De cursisten leggen na afloop van de laatste cursusdag een praktijk-, en theoretisch meerkeuze examen af. Na afronding met goed gevolg ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.