Tel: 06-50233229 - Email: info@je-bhv.nl

Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als BHV'er op te treden.

Herhalingstraining

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden.

Leiderstraining

Wanneer er meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider.

Reanimeren / AED

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat een slachtoffer te Reanimeren en de AED juist in te zetten.

Baby’s en kinderen

Tijdens deze training leer je Eerste Hulp verlenen bij kinderen en baby's.

Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als bedrijfshulpverlener op te treden. Na deze cursus weet u hoe u levensreddend kunt handelen, moet handelen bij brand, ongevallen en in geval van ontruiming. De cursus bestaat uit twee dagen.

Dag 1: Eerste Hulp

Daarnaast is extra aandacht voor: flauwte, duizeligheid, vallen op het hoofd, diabetes, hyperventilatie en het herkennen van een beroerte. Verder is er ook ruimte voor inbreng van de cursisten.

Dag 2: Brand en Ontruiming

Theorie:

Praktijk:

De nadruk ligt sterk op de toepasbaarheid binnen uw organisatie.

De Basisopleiding BHV vindt plaats op twee dagen van 09.00 -16.30 uur. Per cursusdag wordt een examen afgenomen. Bij voldoende resultaat krijgt u een diploma en een BHV-pasje.

Afhankelijk van soort en grootte van het bedrijf kunnen wij een kortere aangepaste eendaagse Basisopleiding verzorgen.