Onze cursussen

Basistraining

Deze training is voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als bedrijfshulpverlener op te treden. Na deze cursus weet u hoe u moet handelen bij brand, ongevallen en hoe u in het geval van ontruiming levensreddend kunt handelen. lees meer

Herhalingstraining

Om het diploma te behouden moeten bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus volgen. 
lees meer

Leiderstraining

Wanneer er door de omvang van een organisatie of aanwezige risico's meerdere bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een leidinggevende bedrijfshulpverlener. Eén van de bedrijfshulpverleners zal dan de functie van 'ploegleider' op zich nemen. lees meer

AED-Training

Na het volgen van de AED-training (Automatische Externe Defibrillator) zijn de deelnemers in staat om bij een slachtoffer met een circulatiestoornis de AED adequaat in te zetten. lees meer

Baby’s en kinderen

In deze workshop leer je wat te doen als er plotseling iets met een kind aan de hand is. Leren de situatie beoordelen, een kind in veiligheid brengen, de hulpdiensten alarmeren en Eerste Hulp verlenen. lees meer  


Voor onze tarieven zie de prijslijst