Wat zijn aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening?

Laat BHV'ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.

Spreid bedrijfshulpverleners zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. In geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) essentieel.

Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV'er.
Verplicht werknemers niet om BHV'er te worden. Vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever.

Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV'er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Dit advies komt uit het arboportaal van SZW.