Tel: 06-50233229 - Email: info@je-bhv.nl

Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als BHV'er op te treden.

Herhalingstraining

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden.

Leiderstraining

Wanneer er meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider.

Reanimeren / AED

Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers in staat een slachtoffer te Reanimeren en de AED juist in te zetten.

Baby’s en kinderen

Tijdens deze training leer je Eerste Hulp verlenen bij kinderen en baby's.

Wat zijn aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening?

Laat BHV'ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.

Spreid bedrijfshulpverleners zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. In geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) essentieel.

Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV'er.
Verplicht werknemers niet om BHV'er te worden. Vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever.

Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV'er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Dit advies komt uit het arboportaal van SZW.